Malerei (Streifenfrei)

  • Exhibition view • «Malerei (Streifenfrei)», 1997
    Exhibition view • «Malerei (Streifenfrei)», 1997
  • Exhibition view • «Malerei (Streifenfrei)», 1997
    Exhibition view • «Malerei (Streifenfrei)», 1997
  • Exhibition view • «Malerei (Streifenfrei)», 1997
    Exhibition view • «Malerei (Streifenfrei)», 1997