Malerei

 • Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
  Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
 • Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
  Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
 • Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
  Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
 • Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
  Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
 • Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997
  Exhibition view • Katharina Grosse «Malerei», 1997